S R Dalvi (I) Foundation

Tr Bapu Taware

Tr Bapu Taware

आज आपण शिक्षक श्री.बापू बाबाजी तावरे यांच्या शिक्षकी प्रवासाबद्दल जाणून घेणार आहोत. शिक्षक बापू तावरे हे मु.पो.आर्वी ता.हवेली जि.पुणे इथले असून गेले  27 वर्षे ते शिक्षक क्षेत्रात कार्यरत आहेत. सध्या ते जि.प.शाळा-अवसरेनगर केंद्र शिवापूर  ता.हवेली जि.पुणे इथे शिकवण्याचे कार्य करत आहेत.  शिक्षक कधी व्हावेसे वाटले असा प्रश्न केल्यावर शिक्षक बापू यांची जरा ही वेळ न वाया घालवता लहनपासूनच असं उत्तर दिले.

श्री बापू हे जेव्हा  माध्यमिक शिक्षण घेत होते तेव्हा त्यांना शिक्षण देणारे सर श्री.जगताप सर, श्री.जाधव सर,श्रीम.मोरे मॅडम या अगदी मनापासून त्या सर्व विद्यार्थ्यांना शिकवत असत. हे शिक्षक शिकवत असताना त्या-त्या विषयातील प्रसंग डोळ्यासमोर उभे रहायचे .तेव्हापासून आपणही शिक्षक व्हावे असे बापू यांना वाटू लागले.आणि तेव्हाच त्यानी शिक्षक होण्याचे ठरवले.

शिक्षक क्षेत्र निवडताना अडचणी: 
श्री बापू यांच्या घरात शिक्षण घेऊन शिक्षक होणारे हे पहिलेच आहेत. त्यांच्या आईवडिलांनी जेमतेम   २ री – ३ री पर्यंतचे शिक्षण घेतलेले आहे. घरातील गरीबीमुळे त्यांना अभ्यासाची पुस्तक घेणे अवघड होते. डी.एड असताना फी भरणे ही त्यांना शक्य न्हवते तेव्हा गावातील शिक्षक श्री.तुकाराम घोगरे गुरूजी यांनी त्यांच्या पहिल्या वर्षाची फी भरली. तर दुसऱ्या वर्षाची फी रस्त्यावर कामकरणाऱ्या  महिला पवार बाईनी भरली होती .  एवढेच नाही तर पैसा नाही म्हणू त्यांना कधीच पुस्तक घेता आले नाहीत केवळ लेक्चर्स ऐकून ते अभ्यास करत असत आणि असाच अभ्यास करुन ते परीक्षेत उत्तीर्ण झाले.

शिक्षक प्रवासातील अविस्मरणीय  क्षण:
शिक्षक म्हणून त्यांची नेमणूक प्रथम डोंगरगाव-खालचीवाडी ता.मुळशी येथै झाली. त्यावेळेस त्यांची  शाळा गावात देवळात भरत होती. शाळेत जातानाचा प्रवास पण नदीतून करावे लागत. नदीचे पाणी अक्षरशः कंबरेवर आसायचे.अशा परिस्थितीतून शाळेपर्यंतचा प्रवास करावा लागे. बऱ्याचदा पावसाळ्यात शाळेतच राहावे लागायचे. ही सर्व परिस्थिती लक्षात घेता बापू आणि इतर सहकाऱ्यांनी मिळून गावातील लोकांकडून शाळेसाठी जागा घेऊन श्रमदानातून शाळेस दोन वर्गखोल्या बांधून शाळेस रोटरी क्लब कडून भौतिक सुविधा मिळवून दिल्या. तो आनंदाचा क्षण अजूनही त्यांच्या डोळ्यासमोर तसाच उभा राहतो आणि आयुष्यातील हा क्षण त्यांच्यासाठी नेहमीच अविस्मरणीय राहील.

Achievement: 
– शिक्षक बापू शिकवत असलेल्या डोंगरगाव-खालचीवाडी येथील शाळेचा इ.4थी शिष्यवृत्ती निकाल सलग 11वर्षे 100 टक्के लागला होता तसेच.10वी शाळेचे विद्यार्थी प्रथम क्रमांकाने पास झाले या गोष्टींचा अभिमान वाटतो

– हवेलीतील गाऊडदरा गावांत जूनी शाळा पाडून तिथे नवीन 4 वर्ग खोल्या बांधून सुसज्ज इमारत बनविली.
– सध्याची अवसरेनगर शाळा मोडकळीस आली होती. तेथे शाळा दुरूस्ती अनुदानातून सुसज्ज इमारत बनविली आहे.

– गावातील लोकांच्या सहकार्यातून भौतिक सुविधा निर्माण केल्या आहेत.

समाजात शिक्षक-विद्यार्थी यांच्यासाठी बदल गरज: 

शिक्षक विद्यार्थी यांच्यातील जवळीक वाढणे आवश्यक आहे. शिक्षकाला शिक्षणापासून दूर जाताच येणार नाही याची काळजी प्रशासकीय स्तरावर घेणे आवश्यक आहे.अशैक्षणिक कामे शिक्षकाला न देता विद्यार्थी घडविण्यास वेळ देणे गरजेच आहे. असे शिक्षक बापू यांना वाटते.

भावी शिक्षकांसाठी सल्ला: 
शिक्षक होताना आपण विद्यार्थ्यांसाठीच आहोत. तेव्हा मार्गदर्शन करण्यात चुकारपणा न करता प्रामाणिकपणे काम करावे .चांगल्या कामाचे चांगले फळ परमेश्वर नक्कीच देतो. असा मोलाचा सल्ला भावी शिक्षकांसाठी दिला .
Scroll to Top