शिक्षकांवर लिहिलेली सुंदर कविता

Topic: Marathi Poem On teachers शिक्षक म्हणजे विशाल वृक्षच असतो,ज्याच्य फांदी फांदीतून सळसळत असतात बेदरकारपणेज्ञानाची पानंत्याच्याच छायेखाली सौख्य लाभतेअज्ञानाच्या उन्हात न्हाऊन निघालेल्याअस्फुट चित्कांरांनाकिंवा त्याच्याच रेषेखाली अधांतरीलटकेली असतातकित्येक भावनांच्या डोहात भिजूननतमस्तक झालेली इवालाल्या चेहऱ्याचीनिरागस अक्षरेशिक्षक नसतो कधीच बिचारातोच तर असतो सर्वस्वी बादशहा शाळेचात्याच्याच स्वमीत्वाने महत्व येत असते शाळेलातोच तर असतो खरा संशोधक, शास्त्रज्ञनखशिखान्त अंधर भरलेल्या चिमूकल्या […]

शिक्षकांवर लिहिलेली सुंदर कविता Read More »