‘शिक्षक’ चा अर्थ काय आहे

Topic: Meaning Of A Teacher शिक्षक हा शब्द इंग्रजी भाषेतील टीचर या शब्दाचा मराठी अनुवाद आहे. म्हणजे शिकवण्याचे काम करणारी व्यक्ती. जी शिकणे आणि शिकवणे ही प्रक्रिया कौशल्याने सुलभ करते.भारतात गुरु हा शब्द प्राचीन काळापासून शिक्षकासाठी वापरला जात आहे, गुरूचा शाब्दिक अर्थ संपूर्ण, म्हणजेच जीवनाची परिपूर्णता प्राप्त करण्याच्या दिशेने वाटचाल करण्यासाठी आपला मार्ग प्रकाशित करणारा. […]

‘शिक्षक’ चा अर्थ काय आहे Read More »