S R Dalvi (I) Foundation

mumbai

How will cities like Mumbai cater to India’s growing population?

India’s population is growing rapidly, and cities like Mumbai are facing significant challenges to cater to this growth. Here are a few ways Mumbai is working to address these challenges: Development of Infrastructure: Mumbai is investing in the development of new infrastructure to support its growing population. This includes building new roads, bridges, and public […]

How will cities like Mumbai cater to India’s growing population? Read More »

मुंबईत चालते-फिरते शाळेचे वर्ग: शिक्षण घेता येत नसलेल्या मुलांसाठी ‘School On Wheels’ ची सुरुवात

Topic: Walking School Classes in Mumbai: Launch of ‘School On Wheels’ for children who are unable to get an education देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत (Mumbai) गरीबात गरीब आणि श्रीमंतांपैकी श्रीमंत लोक राहतात. या शहरात अशी अनेक कुटुंबे आहेत जी फूटपाथवर राहून रात्र काढतात. या कुटुंबातील मुलांसाठी शाळेचा उंबरठा चढणे हे स्वप्नापेक्षा कमी नाही. शहरातील

मुंबईत चालते-फिरते शाळेचे वर्ग: शिक्षण घेता येत नसलेल्या मुलांसाठी ‘School On Wheels’ ची सुरुवात Read More »

Scroll to Top