S R Dalvi (I) Foundation

कोणत्याही विषयाची  किंवा अभ्यासाची माहीती लक्षात ठेवण्यासाठी फॉलो करा ‘या’ १० टिप्स 

Topic: How to memorize information on any subject or study?

आजच्या काळात तंत्रज्ञानाचा एवढा विकास झाला आहे की, त्याशिवाय आपले पान हलत नाही असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही. आपल्याला अभ्यास जरी करायचा असेल तर आपण तंत्रज्ञानाची मदत घेतो. हे देखील खरे आहे की कधीकधी आपल्याला जी गोष्ट शिकायची असते ती तंत्रज्ञानाच्या मदतीने जास्त सोपी होऊन जाते. हे सर्व जरी समजण्यासारखे असले तरीही जेव्हा एखादा अभ्यास, विषय आपल्याला लक्षात ठेवायचा असेल तेव्हा आपले लक्ष फक्त आणि फक्त त्याच्याकडेच असले पाहिजे कारण तेव्हा इतर गोष्टींकडे लक्ष देऊन चालणार नाही.बऱ्याचदा एखाद्या विषयाचा अभ्यास करत असताना आपण किती वेळा वेगवेगळ्या गोष्टींचा विचार करतो किंवा पाहतो आणि मग आपण कुठून कुठला विषय आठवतो. त्यामुळे सर्वप्रथम हे ध्यानात ठेवावे लागेल की जेव्हा जेव्हा तुम्हाला एखाद्या विषयाची माहिती आठवायची असेल तेव्हा एकाग्रतेने त्यावर लक्ष केंद्रित करा आणि मगच तुमची तयारी चांगली होऊ शकेल आणि तुमची स्मरणशक्ती चांगली राहील.जर तुम्ही एखादा विषय वाचायला विसरलात किंवा वाचलेले तुम्हाला आठवत नसेल, तर आजच्या टिप्स तुमच्यासाठी खूप महत्त्वाच्या आहेत. आज मी तुम्हाला केलेला अभ्यास किंवा वचलेल्या गोष्टी लक्षात ठेवण्यासाठी 10 टिप्स सांगणार आहे. ज्या खालील प्रमाणे आहेत:-

  • तुम्ही कोणताही विषय शिकत असलात तरी सर्वप्रथम तुम्हाला त्या विषयात रस असायला हवा, तरच तुम्ही त्या विषयात लक्ष देऊ शकाल.
  • अभ्यास करताना कधीही टेन्शन घेऊ नका. जर परीक्षा काही दिवसांवर आहेत आणि आपण तयारी करू शकू की नाही अशी भीती तुम्हाला वाटत असेल, तर तुमचा वेळ या विचारातच जातो आणि त्यामुळे तुम्हाला काहीच वाचता येणार नाही, तर सर्वप्रथम हे महत्त्वाचे आहे की, कधीही टेन्शन घेऊ नका आणि अभ्यास करत रहा.
  • आपण कोणत्याही विषयाचा अभ्यास करताना त्या विषयावर आपले लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. जो पर्यंत तुमच्या आजूबाजूचे वातावरण शांत राहणार नाही; तोपर्यंत आपण त्याकडे लक्ष देऊ शकणार नाही आणि त्या विषयावर लक्ष केंद्रित करू शकणार नाही, म्हणून जेव्हाही अभ्यास कराल तेव्हा शांत ठिकाणी बसून अभ्यास करा.
  • तुम्ही दिवसभरात किंवा कोणत्याही वेळी कोणत्याही गोष्टीचा अभ्यास करत असाल तर झोपण्यापूर्वी एकदा त्या गोष्टीची नक्कीच उजळणी करा आणि सकाळी उठल्याबरोबर प्रथम त्या गोष्टीचा विचार करा आणि बोलण्याचा प्रयत्न करा.
  • कोणतीही गोष्ट लक्षात ठेवण्यापूर्वी ती किती मोठी आहे, किती अवघड आहे याचा विचार करू नका. आपल्या दैनंदिन जीवनाशी जोडून ते वाचा किंवा समजून घेण्याचा प्रयत्न करा. तुम्हाला गोष्टी पटकन आठवतील आणि तुम्हाला तो विषय नेहमी लक्षात राहील.
  • ज्या विषयात तुम्हाला वाचण्यात अडचण येते, म्हणजेच तुम्हाला कोणताही विषय अवघड वाटतो; त्यासाठी खास वेळापत्रक बनवा. जर तुम्ही तुमच्या आवडीच्या विषयाला 1 तास दिला तर तुम्हाला त्या विषयासाठी 2 तास वेगळे ठेवावे लागतील. तरच तुम्ही तो विषय चांगल्या प्रकारे लक्षात ठेवू शकाल.
  • जर तुम्ही गणित आणि विज्ञान या विषयांचा अभ्यास करत असाल तर ते नेहमी समजून घेण्याचा प्रयत्न करा आणि सर्व सूत्रे एकाच ठिकाणी नोंदवा म्हणजे तुम्हाला सूत्र शोधण्यात कधीही अडचण येणार नाही कारण कधी कधी सूत्र विसरण्याचे चक्र असते. एखादा फॉर्म्युला एका ठिकाणी लिहून ठेवा आणि जेव्हा वेळ मिळेल तेव्हा ते वाचत रहा.
  • आपल्या अभ्यासात कधीही अंतर पडू देऊ नका कारण कधी कधी आपण इतके वाचतो की दुसऱ्या दिवशी आता त्या विषयाचा अभ्यास करावासा वाटत नाही. त्यामुळे आपण विषय विसरतो; म्हणूनच तुमच्या कोणत्याही विषयात ज्ञात अंतर कधीही आणू नका. तुम्ही त्या विषयाचा फक्त अर्धा तास अभ्यास करा, पण रोज अभ्यास करा, तरच तुम्हाला त्या गोष्टी आठवतील.
  • जर तुम्हाला शांतपणे वाचताना गोष्टी समजत नसतील तर तुम्ही त्या मोठ्याने वाचा मग त्या तुम्हाला चांगल्या समजतील.
  • जर तुम्ही गोष्टी लवकर लक्षात ठेवून विसरत असाल, तर लिहून लक्षात ठेवण्याचा जास्तीत जास्त प्रयत्न करा, यावरून तुम्हाला किती समजले आहे आणि किती लक्षात ठेवायचे आहे याची कल्पना येईल.
Scroll to Top