S R Dalvi (I) Foundation

आत्मविश्वास वाढवण्यासाठीचे सोपे उपाय

Simple tips to boost confidence

प्रत्येक व्यक्ती अशा परिस्थितीतून नक्कीच जातो, जेव्हा तो स्वतःला कमकुवत समजू लागतो. मग तो स्वतःवरचा आत्मविश्वास गमावू लागतो. समोरचा प्रश्न इतका मोठा वाटतो की त्याला तोंड देण्याऐवजी त्यातून पळ काढण्याचा प्रयत्न होतो. आयुष्यात पुढे जाण्यासाठी आणि आपला ठसा उमटवण्यासाठी आत्मविश्वास असणं खूप गरजेचं आहे. जर आपला स्वतःवर विश्वास असेल तर आपण अशक्य गोष्टी शक्य करू शकतो. जर तुमचा स्वतःवरील आत्मविश्वास डळमळीत होऊ लागला, तर तो कसा टिकवायचा हे शिकणे महत्त्वाचे आहे. या टिप्स तुम्हाला प्रत्येक परिस्थितीत आत्मविश्वास ठेवण्यास मदत करतील.

चला तर मग जाणून घेऊया त्या मार्गांबद्दल ज्याद्वारे तुम्ही प्रत्येक परिस्थितीत स्वतःचा आत्मविश्वास टिकवून ठेवू शकता –

कमी आत्ममूल्य

स्वतःची इतरांशी तुलना करू नका

आपण हे समजून घेतले पाहिजे की प्रत्येक व्यक्तीमध्ये काही ना काही गुण असतात. ज्यामुळे तो इतरांपेक्षा वेगळा ठरतो. पण अनेक गोष्टींमध्ये आपण स्वतःची इतरांशी तुलना करू लागतो, ज्यामुळे आपण स्वतःचा आत्मविश्वास गमावून बसतो. त्यामुळे तुमच्या उणिवांवर काम करण्याचा प्रयत्न करा. त्याच वेळी, आपली क्षमता समजून घ्या आणि इतरांशी स्वतःची तुलना करू नका. कारण यामुळे तुमचा आत्मविश्वास वाढेल आणि तुम्ही अशक्य कामे सहज पूर्ण करू शकाल.

स्वतःवर विश्वास ठेवा

जीवनात कोणतीही गोष्ट साध्य करण्यासाठी स्वतःवर विश्वास असणं खूप गरजेचं आहे, कारण स्वतःवर विश्वास ठेवल्यास आपण नकारात्मक विचारांपासून दूर जाऊ शकतो आणि काहीतरी चांगलं करू शकतो.

तुमच्या कमकुवतपणावर काम करा

अनेकदा कोणत्याही परिस्थितीत, आपण आपला आत्मविश्वास गमावू लागतो कारण आपण आपल्या कमतरतांवर काम करत नाही आणि संकटापासून दूर पळण्याचा प्रयत्न करतो. पण तुमच्यातील उणिवा समजून घेऊन, वेळोवेळी स्वत:मध्ये बदल करणं खूप गरजेचं आहे. हे तुम्हाला स्वतःला अधिक चांगल्या प्रकारे विकसित करण्यात मदत करेल.

सकारात्मक लोकांसोबत वेळ घालवा

ज्या लोकांसोबत आपण वेळ घालवतो ते आपल्या विचारांवर आणि भावनांवर खोलवर परिणाम करतात. त्यामुळे तुमचा वेळ अशा लोकांसोबत घालवण्याचा प्रयत्न करा जे तुम्हाला आत्मविश्वास देतात.

तुमच्या भीतीचा सामना करा

जोपर्यंत आपण त्याचा सामना करत नाही तोपर्यंतच एखादी समस्या आपल्याला पराभूत करू शकते. पण आपल्या समस्येचा किंवा आपल्या भीतीचा सामना केल्यानंतर आपण त्या परिस्थितीतून बाहेर पडतो. खेळ आणि व्यायामाच्या मानसशास्त्रानुसार तुमच्या भीतीचा सामना करण्याचा सराव केल्याने तुम्हाला त्याचा सामना करणे सोपे जाईल. स्वतःला सांगा हा पण एक अनुभव आहे, काय होईल ते बघितले जाईल.

Scroll to Top