S R Dalvi (I) Foundation

# foundation for teachers

Educational Tourism: Creating Valuable Experiences for the Future

Educational tourism is a type of travel that focuses on learning about new cultures, histories, and ways of life. It can take many forms, from visiting museums and historical sites to participating in language immersion programs or ecological conservation projects. The goal of educational tourism is to provide valuable experiences that enrich a travelers’ understanding […]

Educational Tourism: Creating Valuable Experiences for the Future Read More »

‘महाविद्यालयातील प्राध्यापक’ कसे होता येईल? जाणून घ्या सविस्तर

Topic : How to become a ‘College Professor’? Learn more अध्यापन हा एक उदात्त असा व्यवसाय मानला जातो. अध्यापनाबद्दल बोलायचे झाले तर यामध्ये सर्वोच्च पद हे प्राध्यापकाचे आहे. आणि त्यामुळेच एका प्राध्यापकाचा जगभर आदर केला जातो. आइन्स्टाईन, स्टीफन हॉकिंगसारखे महान शास्त्रज्ञही याच व्यवसायाशी निगडीत होते. तुम्हालाही अभ्यासाची आवड असेल, इतरांना शिकवण्याची आवड असेल आणि तुम्ही

‘महाविद्यालयातील प्राध्यापक’ कसे होता येईल? जाणून घ्या सविस्तर Read More »

Scroll to Top