S R Dalvi (I) Foundation

# kids mental health

भारतातील आरोग्याशी संबंधित योजनांचे सकारात्मक परिणाम आणि आव्हाने

Positive outcomes and challenges of health related schemes in India “ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया:।” म्हणजेच ‘सर्व सुखी होवो, सर्व रोगमुक्त होवो’, प्राचीन काळापासून हा श्लोक भारताच्या कल्याणकारी राज्यात आरोग्य सेवा क्षेत्राचा गाभा राहिला आहे. आरोग्य ही एक बहुआयामी संकल्पना आहे कारण ती जैविक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक पैलूंनी बनलेली आहे. आरोग्य म्हणजे केवळ […]

भारतातील आरोग्याशी संबंधित योजनांचे सकारात्मक परिणाम आणि आव्हाने Read More »

विद्यार्थ्यांचे ‘मानसिक आरोग्य’ चांगले राहण्यासाठी शिक्षकांची भूमिका कशी असावी ?

Topic: What is the role of a teacher in maintaining the good mental health of students? शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांचे मानसिक आरोग्य सुदृढ ठेवण्याची जबाबदारी शिक्षकांची आहे. प्रत्येक मुलाच्या योग्य विकासाची काळजी शिक्षकाने घेतली पाहिजे. शिक्षकांनी मुलांच्या खऱ्या मानसिक स्थितीचे ज्ञान मिळवून त्यांच्या मानसिक आरोग्याला चालना देण्यासाठी सज्ज असले पाहिजे. मानसिक आरोग्याच्या संदर्भात, फ्रॅंडसेनने म्हटले आहे की

विद्यार्थ्यांचे ‘मानसिक आरोग्य’ चांगले राहण्यासाठी शिक्षकांची भूमिका कशी असावी ? Read More »

Scroll to Top