तुमच्या मुलांचेही होत आहेत का ‘मूड स्विंग्स( Mood Swings)? पहा कशी हाताळाल परिस्थिती…

जर तुम्ही किशोरवयीन किंवा त्यांच्यापेक्षा लहान मुलाचे संगोपन करत असाल तर जोरात दरवाजा बंद करणे, खोलीतील सामान फेकणे, डोळ्यांतून विनाकारण अश्रू वाहू लागणे, पाय आपटणे अशा घटना तुमच्या मुलांनी केलेल्या तुम्ही पाहिल्या असतीलच. ‘मला एकटे सोडा’, ‘तुम्हाला जे करायचं ते करा’ हे आणि असे अनके डायलॉग्ज ही तुम्ही अनेकदा ऐकले असतील. कधीकधी मुले बरोबर ही […]

तुमच्या मुलांचेही होत आहेत का ‘मूड स्विंग्स( Mood Swings)? पहा कशी हाताळाल परिस्थिती… Read More »