S R Dalvi (I) Foundation

शाळेवर लिहिलेली सुंदर कविता – ‘माझी शाळा’

Topic: Marathi poem on School

पुन्हा एकदा बालपण दिले तर

मी माझ्या शाळेत जाईन

पावसाळ्यात एकाच छत्रीत दोघे मित्र

खांदे भिजवत शाळेत येऊ

पुन्हा एकदा बालपण दिले तर

खापराचा पाटीवर पेन्सिलने गीरावीन

मित्रांशी गट्टी कधी कट्टी

बाई वर्गात येईपर्यंत धिंगाणा घालीन

पिटीचा तासाला मन भरून खेळेल

पुन्हा एकदा बालपण दिले तर

पोटात दुखतंय म्हणून दांडी मारील

शाळा भरायचा एक तास आगोदर गृहपाठ करील

शेवटच्या तासाला घंटा कधी वाजतेय याची वाट बघेन

शाळा सुटल्यावर शाळा सुटली पाटी फुटली

असं म्हणत घराकडे पळत जाईन

पुन्हा एकदा बालपण दिले तर…

Scroll to Top