S R Dalvi (I) Foundation

Home Events Maha TET Crash Course

Maha TET Crash Course

Maha-TET Crash Course
Complimentary from S R Dalvi (I) Foundation

Most teachers who have applied for Maha TET Exams have questions and are nervous about MahTET exams to be held on 30th October.
S R Dalvi (I) Foundation has organised special 6 days crash course for teachers to prepare for Maha TET Exams. Course will be in English and Marathi Languages. In this course, Dr. Urmila Rajesh Patil and Mrs.Shilpa Gore, who has a long experience of preparing for competitive exams of teaching, will cover one subject per day.

Trainers:
For English
Mrs Shilpa Gore (Neural Educator, Finland Researcher, MA, B.Ed, DSM)
Date: From Monday 18th Oct to Saturday 23th Oct
Time: 5:30pm to 7pm

For Marathi
Dr.Urmila Rajesh Patil (M.A, M.Ed, Ph.D, SET, TET, TAIT)
Date: From Monday 18th Oct to Saturday 23th Oct
Time: 7:30pm to 9pm

No Fees to be paid by any teacher. This is a complimentary service from S R DALVI (I) FOUNDATION for teachers

Registration Link:https://bit.ly/MTET-Crash-Course

Share and Invite all teachers and educationist in your connection to attend this free crash course.
Course organized by SRDalviFoundation.com which works for teacher’s welfare.

Watch this event here

—————————————————————–

महा-टीईटी क्रॅश कोर्स
एस आर दळवी (I) फाउंडेशन कडून विनामुल्य

महा टीईटी परीक्षांसाठी अर्ज केलेल्या बहुतेक शिक्षकांचे प्रश्न आहेत आणि ते 30 ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या महाटेट परीक्षांबद्दल चिंताग्रस्त आहेत.
एस आर दळवी (I) फाउंडेशनने महा टीईटी परीक्षांच्या तयारीसाठी शिक्षकांसाठी 6 दिवसांचा विशेष क्रॅश कोर्स आयोजित केला आहे. अभ्यासक्रम इंग्रजी आणि मराठी भाषांमध्ये असेल. या अभ्यासक्रमात, डॉ.उर्मिला राजेश पाटील आणि श्रीमती शिल्पा गोरे, दररोज एक विषय कव्हर करतील.

प्रशिक्षक:
इंग्रजीसाठी
श्रीमती शिल्पा गोरे (तंत्रिका शिक्षिका, फिनलँड संशोधक, एमए, बीएड, डीएसएम)
तारीख: सोमवार 18 ऑक्टोबर ते शनिवार 23 ऑक्टोबर
वेळ: संध्याकाळी 5:30 ते संध्याकाळी 7

मराठीसाठी
डॉ.उर्मिला राजेश पाटील (M.A, M.Ed, Ph.D, SET, TET, TAIT)
तारीख: सोमवार 18 ऑक्टोबर ते शनिवार 23 ऑक्टोबर
वेळ: संध्याकाळी 7:30 ते रात्री 9

कोणत्याही शिक्षकाकडून फी भरावी लागणार नाही. शिक्षकांसाठी S R DALVI (I) FOUNDATION कडून ही एक मानाची सेवा आहे

नोंदणी दुवा: https://bit.ly/MTET-Crash-Course

या विनामूल्य क्रॅश कोर्समध्ये सहभागी होण्यासाठी आपल्या संबंधातील सर्व शिक्षक आणि शिक्षणतज्ञांना सामायिक करा आणि आमंत्रित करा.

SRDalviFoundation.com द्वारा आयोजित अभ्यासक्रम जो शिक्षकांच्या कल्याणासाठी कार्य करतो.

Watch this event here

The event is finished.

1 thought on “Maha TET Crash Course”

  1. this crash cousre was very great . it helps me to stduy well. please can i get a ppt of urmila patil madam lectures .

Comments are closed.

Scroll to Top